genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality
Lekarze / Współpraca

Współpraca

Badania można wykonywać zarówno na NFZ, jak i odpłatnie.

W przypadku badań refundowanych, skierowanie do Poradni Genetycznej może wystawić zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jak i inny specjalista mający podpisany kontrakt z NFZ.

Skierowanie musi zawierać:

  • wyraźną pieczątkę placówki kierującej z czytelnym numerem REGON i sygnaturą umowy z NFZ.
  • wyraźną pieczątkę lekarza kierującego z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu.
  • kod ICD10 (międzynarodowy kod choroby).
  • podstawowe dane pacjenta (numer PESEL, dokładny adres).
  • wskazania do wykonania badania

Przesyłanie materiału genetycznego do badań odbywa się na zasadach ustalonych indywidualnie z Laboratorium Genetyki Medycznej Genos. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu otrzymania szczegółowych informacji.
Tel./Fax: 42 611 63 12
e-mail: genos@genos.com.pl

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.