genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality
Lekarze / Wskazania

Wskazania

Pacjent powinien zostać skierowany na konsultację do lekarza genetyka w następujących sytuacjach:

 • podejrzenie lub rozpoznanie choroby uwarunkowanej genetycznie,
 • cechy dysmorfii,
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego lub niepełnosprawność intelektualna,
 • wady wrodzone,
 • niskorosłość,
 • pierwotny brak miesiączki,
 • niepłodność małżeńska,
 • niepowodzenia rozrodu (poronienia, obumarcie płodu, urodzenie martwego dziecka),
 • pokrewieństwo partnerów,
 • ciąża podwyższonego ryzyka:
  • nieprawidłowe wyniki przesiewowych testów ciążowych
  • nieprawidłowy obraz USG
  • wiek kobiety ciężarnej > 35 lat
  • choroba genetyczna u dziecka z poprzedniej ciąży lub w rodzinie
  • choroba genetyczna w rodzinie
 • podejrzenie dziedzicznej choroby nowotworowej,
 • lęk przed chorobą genetyczną.
GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.