genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality

Z przyjemnością informujemy, że 30.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu
nr UDA-RPLD.05.01.00-00-087/09-00 pn. „Wzrost jakości usług medycznych GENOS s.c.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura społeczna- DZIAŁANIE V.1: Infrastruktura ochrony zdrowia.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu nasza Poradnia oraz laboratoria w Łodzi i w Strońsku wzbogaciły się o nowy sprzęt, dzięki któremu możemy oferować badania i usługi w ramach kontaktu z NFZ na jeszcze wyższym poziomie.

Zakupiliśmy m.in.:

  • -ultrasonograf,
  • -kardiotokograf,
  • -analizator nasienia,
  • -aparat do kriochirurgi
  • -mikroskop fluorescencyjny,
  • -mikroskopy rutynowo-badawcze,
  • -termocykler,
  • -autoklawy.

Dalszych informacji nt. realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail: genos@genos.com.pl
oraz pod nr tel. 42 611 63 11.

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.