genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality
Testy

Testy

Dzięki cytogenetyce molekularnej badanie genów stało się faktem. Dzięki temu możemy udostępnić Państwu szeroką gamę testów diagnostycznych stosowanych w nieonkologicznym i onkologicznym poradnictwie genetycznym. Dzięki współpracy z siecią laboratoriów Gendia nasza oferta obejmuje dodatkowo testy, wykonywane w laboratoriach Gendia Network. Gendia (GENetic DIAgnostics) skupia wiele, blisko współpracujących laboratoriów zarówno akademickich jak i komercyjnych tworzących międzynarodową sieć placówek zaangażowanych w diagnostykę chorób uwarunkowanych genetycznie.

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.