genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality
Pacjenci / Poliklinika pacjent

Poliklinika Pacjent

Lekarze przychodni NZOZ Genos udzielają specjalistycznych porad m. in. z zakresu poradnictwa genetycznego w tym diagnostyki prenatalnej, niepowodzeń rozrodu, niepłodności małżeńskiej, prowadzenia ciąży wysokiego ryzyka oraz dziedzicznej predyspozycji do choroby nowotworowej. Wizyta w naszych poradniach stanowi okazję do zadania szczegółowych pytań dotyczących potencjalnych możliwości i przyczyn pojawienia się choroby. Lekarz przekaże pacjentowi wiedzę dotyczącą sposobu dziedziczenia, ryzyka pojawienia się kolejnego dziecka z chorobą, możliwości pojawienia się choroby u potomstwa innych członków rodziny, a także informacje dotyczące znaczenia wykrytych mutacji dla funkcjonowania organizmu, przebiegu choroby i możliwości terapeutycznych. Udzielamy także porad z zakresu profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki wybranych chorób nowotworowych.

Przychodnia Łódź:
Wizyty umawiane są wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonów: 42 611 63 11

Przychodnia Strońsko:
Wizyty umawiane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 43 823 14 47.

U pacjentów posiadających skierowanie do Poradni Genetycznej badania wykonywane są nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnie w przypadku braku skierowania.

Wszystkie testy genetyczne dostępne w Laboratorium Genetyki Medycznej w Łodzi są również dostępne dla pacjentów Przychodni w Strońsku.

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.