genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality
Pacjenci / Poliklinika pacjent

Poliklinika Pacjent

Lekarze przychodni NZOZ Genos udzielają specjalistycznych porad m. in. z zakresu poradnictwa genetycznego w tym diagnostyki prenatalnej, niepowodzeń rozrodu, niepłodności małżeńskiej, prowadzenia ciąży wysokiego ryzyka oraz dziedzicznej predyspozycji do choroby nowotworowej. Wizyta w naszych poradniach stanowi okazję do zadania szczegółowych pytań dotyczących potencjalnych możliwości i przyczyn pojawienia się choroby. Lekarz przekaże pacjentowi wiedzę dotyczącą sposobu dziedziczenia, ryzyka pojawienia się kolejnego dziecka z chorobą, możliwości pojawienia się choroby u potomstwa innych członków rodziny, a także informacje dotyczące znaczenia wykrytych mutacji dla funkcjonowania organizmu, przebiegu choroby i możliwości terapeutycznych. Udzielamy także porad z zakresu profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki wybranych chorób nowotworowych.

Przychodnia Łódź:
Wizyty umawiane są wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonów: 42 611 63 11

Przychodnia Strońsko:
Wizyty umawiane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 43 823 14 47.

U pacjentów posiadających skierowanie do Poradni Genetycznej badania wykonywane są nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnie w przypadku braku skierowania.

Cennik usług medycznych przychodnia Strońsko:

usługa cena
PORADA I DIAGNOSTYKA GINEKOLOGICZNA
Porada ginekologiczna I-razowa ( w tym USG ) 250 zł
Porada ginekologiczna kolejna 180 zł
Porada ginekologiczna małżonków 250 zł
Badanie podmiotowe i przedmiotowe mężczyzn 100 zł
USG 150 zł
Kolposkopia 100 zł
Krioterapia 500 zł
Elektrokoagulacja 500 zł
Naświetlanie Lampą Bioptron 50 zł
Wycinek z szyjki macicy ( pojedynczy) 100 zł
Biopsja aspiracyjna jamy macicy 300 zł
Drożność jajowodów 750 zł
Kateteryzacja pęcherza moczowego 50 zł
Zakładanie wkładki (+koszt wkładki) 400 zł
Zakładanie wkładki MIRENA (konsultacja+założenie wkładki+kontrolne USG) 1 000 zł
Usunięcie IUD 100 zł
ANALITYKA OGÓLNA
Test wrogości śluzu szyjkowego 200 zł
Test CinTec PLUS 300 zł
Cytologia osadu moczu 100 zł
Cytologia wg Papanikolaou 30 zł
Rozmaz cytohormonalny 40 zł
Czystość pochwy 30 zł
Badanie nasienia 200 zł
Badanie moczu 20 zł
Selen - oznaczenie poziomu w surowicy krwi 150 zł
BADANIA HORMONALNE
TSH 40 zł
FT3 40 zł
FT4 40 zł
FSH 60 zł
LH 60 zł
Progesteron 40 zł
Prolaktyna 50 zł
BADANIA BIOCHEMICZNE
ASPAT – AST 20 zł
ALAT – ALT 20 zł
Glukoza 15 zł
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG) 30 zł
Mocznik 20 zł
Kreatynina 20 zł
Kwas moczowy 20 zł
Bilirubina całkowita 20 zł
Bilirubina pośrednia 20 zł
Bilirubina bezpośrednia 20 zł
GGTP – Gammaglutamylotranspeptydaza 20 zł
HBA1C – Hemoglobina Glikowana 25 zł
MARKERY NOWOTWOROWE
PSA 50 zł
PSA wolne 60 zł
CEA 50 zł
CA 125 60 zł
CA 15-3 60 zł
CA 19-9 60 zł

Wszystkie testy genetyczne dostępne w Laboratorium Genetyki Medycznej w Łodzi są również dostępne dla pacjentów Przychodni w Strońsku.

Cennik usług medycznych przychodnia w Łodzi:

Badanie Opis Cena
BADANIA CYTOGENETYCZNE
Kariotyp w limfocytach krwi obwodowej hodowla z oceną cytogenetyczną 400zł
Kariotyp w limfocytach krwi obwodowej (dla par) hodowla z oceną cytogenetyczną 700zł
Kariotyp w komórkach płynu owodniowego hodowla z oceną cytogenetyczną 720zł
Kariotyp w fibroblastach skóry hodowla z oceną cytogenetyczną 850zł
Kariotyp w tkankach po poronieniu hodowla z oceną cytogenetyczną 850zł
BADANIA GENETYCZNE W NIEPŁODNOŚŒCI
Kariotyp w limfocytach krwi obwodowej hodowla z oceną cytogenetyczną 400zł
Niepłodność męska - pakiet badań kariotyp z krwi obwodowej + 36 mutacji w genie CFTR + badanie mikrodelecji chromosomu Y: AZF 1 800zł
AZF - badanie mikrodelecji chromosomu Y 25 loci 500zł
Badanie genu CFTR Identyfikacja mutacji F508del z możliwością wykrycia około 80 innych mutacji w badanym regionie genu CFTR 250zł
Badanie ponad 200 mutacji genu CFTR, w tym 9 najczęściej występujących w populacji polskiej 450zł
Identyfikacja 644 mutacji genu CFTR, w tym 16 najczęściej występujących w populacji polskiej - zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 800zł
BADANIA GENETYCZNE W NIEPOWODZENIACH ROZRODU, NAWRACAJĄCYCH PORONIENIACH
Kariotyp w tkankach po poronieniu hodowla z oceną cytogenetyczną 850zł
Kariotyp u obojga rodziców- pakiet w limfocytach krwi obwodowej 700zł
Badanie w kierunku trombofilii mutacje w genach F2, F5, MTHFR 350zł
Badanie sekwencji genu SRY 195zł
DIAGNOSTYKA TECHNIKĄ FISH
Test tzw: „rapid” FISH w amniocytach oznaczenie aneuploidii chromosomów 13,18,21,X i Y w komórkach płynu owodniowego 850zł
Diagnostyka aberracji chromosomowych koszt badania z użyciem 1 sondy centromerowej 470zł
koszt badania z użyciem 1 sondy malującej 530zł
koszt badania z użyciem 1 sondy locus specyficznej 530zł
koszt badania z użyciem 1 sondy subtelomerowej 530zł
FISH w diagnostyce chorób rozrostowych krwi np. BCR/ABL, MLL i in. 530zł
Badanie nasienia techniką FISH oznaczenie aneuploidii chromosomów 13, 18, 21, X i Y w próbce nasienia 850zł
Test UroVysion nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego w osadzie moczu 750zł
DIAGNOSTYKA INWAZYJNA
Kariotyp w amniocytach płynu owodniowego hodowla z oceną cytogenetyczną 720zł
Test – tzw „rapid” FISH w amniocytach oznaczenie aneuploidii chromosomów 13,18,21,X i Y w komórkach płynu owodniowego 830zł
Kariotyp w amniocytach + "rapid" FISH 1 400zł
DIAGNOSTYKA ZAKAŻENIA CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Chlamydia Trachomatis 200zł
DIAGNOSTYKA HEMOCHROMATOZY
Badanie mutacji genu HFE 3 mutacje (C282Y, H63D, S65C) 350zł
PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA WYBRANYCH CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Predyspozycja do raka piersi
BRCA1 Etap I (3 mutacje) 350zł
NOD2 + CHEK2 Etap II (1 + 4 mutacje) 450zł
CDKN2A + NBS1+ CYP1B1 Etap III (3 mutacje) 450zł
BRCA1 + NOD2 + CHEK2 Etap I + Etap II (8 mutacji) 700zł
BRCA1 + NOD2 + CHEK2 + CDKN2A + NBS1 + CYP1B1 Etap I + Etap II + Etap III (11 mutacji) 1 050zł
Predyspozycja do raka jajnika
BRCA1 Etap I (3 mutacje) 350zł
NOD2+CHEK2 Etap II (1 + 4 mutacje) 450zł
BRCA1 + NOD2 + CHEK2 Etap I + Etap II (8 mutacji) 660zł
Predyspozycja do raka jelita grubego
NOD2 + CHEK2 + CDKN2A 6 mutacji 650zł
Predyspozycja do raka płuc
NOD2 + CDKN2A 2 mutacje 450zł
Predyspozycja do raka tarczycy
CHEK2 4 mutacje 350zł
Predyspozycja do raka krtani
CHEK2 4 mutacje 350zł
Predyspozycja do raka prostaty
CHEK2 + NBS1 5 mutacji 450zł
Predyspozycja do raka nerki
CHEK2 4 mutacje 350zł
Predyspozycja do czerniaka złośliwego
CDKN2A 1 mutacja 250zł
Wielonarządowa predyspozycja do nowotworów
CHEK2 + NOD2 Etap I (1 + 4 mutacje) 450zł
CDKN2A + NBS1+ CYP1B1 Etap II (3 mutacje) 480zł
CHEK2 + NOD2 + CDKN2A + NBS1+ CYP1B2 Etap I + Etap II (8 mutacji) 950zł
DIAGNOSTYKA ZAKAŻENIA WIRUSEM HPV
HPV skrinning 250zł
genotypowanie: 2 genotypy: 16 i 18 170zł
GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.