genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality
O nas / Pracownicy NZOZ Genos

Pracownicy NZOZ Genos

Nasz zespół zapewni Ci profesjonalną pomoc

prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski

prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski
ginekolog i położnik, genetyk kliniczny
Kierownik NZOZ Genos

Bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarski Akademi Medycznej w Łodzi w roku 1967 rozpoczyna pracę zawodową pod kierunkiem prof. T. Pawlikowskiego. Zorganizował Samodzielną Pracownię Cytogenetyki przy Instytucie Endokrynologii, której został kierownikiem w roku 1972. W tym okresie zajmował się miedzy innymi badaniami cytogenetycznymi opartymi na hodowli limfocytów krwi obwodowej, fibroblastów skóry i amniocytów. W pracy naukowo-badawczej pasjonował się technikami umożliwiającymi badanie replikacji DNA na poziomie prążka chromosomowego, oraz aplikacją wyników badań w praktyce poradnianej. W tym okresie rozpoczął cykl zajęć dydaktycznych dla studentów AM z zakresu Genetyki Klinicznej oraz współuczestniczył w opracowaniu szeregu wydań skryptów i podręxczników dla studentów AM z zakresu endokrynologii klinicznej. Przez ten okres czasu uczestniczył także w rutynowej pracy w/w placówki zdobywając kwalifikacje lekarskie w zakresie poradnictwa genetycznego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych zaburzeń różnicowania płci. Jego aktywność naukowa została uwieńczona w roku 1972 sformułowaniem tez i obroną pracy doktorskiej.

W roku 1984 uzyskał tytuł dr hab. a w 1992 profesora nadzwyczajnego. W tym czasie zorganizował pierwszą w województwie Poradnię Genetyczną, którą z powodzeniem kierował przez kolejne lata. Bogdan Kałużewski jest Przewodniczącym Zespołu Ekspertów w dziedzinie genetyki klinicznej. Będąc społecznym doradcą Dyrekcji Budowy Szpitala-Pomnika Matki Polki w Łodzi stworzył na tym terenie warunki koncepcyjne, projektowe i wykonawcze do powstania Zakładu Genetyki Medycznej w/w placówki.

Dodatkowo w latach 1976-1977 odbył staż naukowy w Folkhalsan Institute of Genetiks, będąc stypendystą Akademii Finlandii. Odbył również 25-cio miesięczny staż naukowy w Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University of Philadelphia USA. Pobyt ten pozwolił mu między innymi na zapoznanie się z nowymi metodami z zakresu cytogenetyki molekularnej jak i wybranych technik biologii molekularnej. Posiada specjalizacje: I-stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa, z genetyki klinicznej, oraz laboratoryjnej genetyki medycznej.

Jest członkiem założycielem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, w którym przez szereg kadencji pełnił funkcję przewodniczącego grupy roboczej ds. Genetyki Klinicznej i Molekularnej. Od września ubiegłego roku decyzją JM Rektora UM w Łodzi został powołany na stanowisko kierownika Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej. Od lat jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych o profilu genetycznym. Posiada także dobrze udokumentowany dorobek naukowy w postaci ponad 186 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz doniesień zjazdowych. Profesor B. Kałużewski stworzył koncepcję nowoczesnej katedry uniwersyteckiej, która realizuje następujące cele: prowadzenie zajęć dydaktycznych przed i podyplomowych z genetyki klinicznej i laboratoryjnej, szeroko rozumiane poradnictwo genetyczne realizowane o własne laboratorium oraz program badań naukowych służących powyższym dwóm celom. Placówka w dużym stopniu finansuje sama swoją działalność.

Nasz zespół

Kierownik NZOZ Genos
ginekolog i położnik, genetyk kliniczny
prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski

Specjalista ds. handlu i marketingu
obsługa działu sprzedaży, marketing, kontakt z klientem, przetargi
dr n. o zdr. Agata Wyrębska

Kierownik Działu Reklamy i Promocji. Współwłaściciel spółki.
mgr Agata Kałużewska

grafik
www.ceramicus.eu
mgr Joanna Apanowicz

genetyk kliniczny
dr n. med. Aleksandra Binka-Kowalska

genetyk kliniczny
dr n.med. Łukasz Kępczyński

genetyk, diagnosta laboratoryjny
mgr Ewa Zając

diagnosta laboratoryjny
Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Beata Skoczylas

diagnosta laboratoryjny
w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Katarzyna Cecnarowicz vel Cetnarowicz

technik laboratoryjny
Agnieszka Gilewska

diagnosta laboratoryjny
dr n. med. Michał Bednarek

diagnosta laboratoryjny, kierownik administracyjny NZOZ GENOS w Strońsku
w trakcie specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej
mgr Magdalena Owczarek

położna, pielęgniarka
Halina Filipiak

pielęgniarka
Krystyna Zegier

położna
Dorota Kucharska

technik
Tomasz Filipiak

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.