genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality
Lekarze / Dla lekarzy i placówek medycznych

Dla lekarzy i placówek

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie diagnostyki genetycznej i poradnictwa genetycznego. Zachęcamy do kierowania pacjentów do naszej Poradni. Istnieje także możliwość wykonywania oznaczeń w materiale przesyłanym do naszego Laboratorium.

Obecnie ponad 1500 chorób można zdiagnozować przy użyciu technologii DNA, ale przeciętne europejskie laboratorium jest w stanie przeprowadzić pięćdziesiąt różnych testów, najczęściej diagnozując te same jednostki chorobowe podobnymi metodami. Wyniknęła z tego pilna potrzeba współpracy międzynarodowej, dzięki której stało się możliwym testowanie ponad 400 chorób. Gendia (GENetic DIAgnostics) skupia blisko współpracujące laboratoria zarówno akademickie jak i komercyjne, które tworzą międzynarodową sieć placówek zaangażowanych w diagnostykę chorób uwarunkowanych genetycznie. Genos reprezentuje sieć laboratoriów Gendia na terenie Polski, oferując poradnictwo genetyczne, diagnostykę cytogenetyczną oraz molekularną realizowaną we własnym laboratorium oraz z wykorzystaniem możliwości Gendia Network.

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.